La teràpia

La teràpia Gestalt és una teràpia humanista, és a dir centrada en l’individu com a ésser humà. És una perspectiva holística que integra els camps afectius, socials, sensorials i fins i tot espirituals. No busca tant l’enfocament en la malaltia, sinó que busca generar salut des del potencial que posseïm totes les persones. És una teràpia que es basa en el sentir, en un diàleg entre el cos i les nostres paraules per a descobrir realment tot allò que estem vivint.

L’objectiu d’aquesta teràpia és la presa de consciència en l’aquí i l’ara. Així com altres teràpies es basen a recuperar fets del passat, en la Gestalt s’utilitza tot allò que està succeint en el present per a poder conscienciar-nos de com actuem en el nostre entorn i com ens afecta i així poder decidir els canvis que volem per a la nostra vida.